top of page

Barnehjemmet

New Chance har i flere år jobbet med å bygge opp et senter som etter hvert skal kunne gi plass til hele 500 barn i landsbyen Mubambiro, 26 kilometer fra Goma.

 

Mubambiro ligger 1 km fra byen Sake. Dette er byen som ble okkupert 4 ganger av rebeller, det vil med andre ord si at regjeringen måtte ta den tilbake 4 ganger, totalt 8 krigssituasjoner på ett år i 2008. Området er nå roligere og FN er meget synlig i denne regionen. Vår tomt ligger kun 100m fra FN Basen. Sammenstøt mellom soldater fra regjeringen og rebeller skjer ukentlig. Og 2018 ble avsluttet med mange sivile som ble drept i sammenstøt mellom rebeller og hæren. I den senere tiden har også kidnappinger av velstående personer blitt mer vanlig. Rebellene krever da løsepenger for å slippe dem fri.

 Senteret er ment for barn som er offer for krigshandlingene i Nord-Kivu.

Dette er barn som har blitt smittet med HIV, flere har blitt seksuelt misbrukt og mange er blitt foreldreløse.

 

I andre rekke skal stiftelsen gi ungdommer i Goma utdanning og opplæring i yrkesfag. Dette for å sikre dem bedre muligheter når de skal ut og klare seg selv.

Vi har også etabler vårt eget sykehus, vannkraftverk, vannrenseanlegg og Internett. Dette kommer landsbyen til gode.

Vår visjon: ”New Chance skal gi barn i Kongo trygghet og mulighet til en bedre fremtid” 

Les mer om Kongo's historie her

Begynnelsen

Det hele startet da Tommy Rasmussen i 2009 som byggmester reiste til Kongo for å bistå i ferdigstillelsen av et barnehjem for en humanitær organisasjon. Organisasjonen han da reiste sammen med var ferdig med sitt arbeid der, men Tommy kunne ikke vende ryggen til alle barna han hadde fått kontakt med i løpet av oppholdet, som fortsatt trengte hjelp. Han reiste derfor etter kort tid ned til Kongo igjen, med 100.000 av sparepengene sine, for å kjøpe tomt. Tomten ble kjøpt sammen med hans nye venn Claude (og i dag leder av New Chance Congo) og byggingen av barnehjemmet startet. Men Rasmussen var utålmodig og leide samtidig et hus utenfor Goma da det var barn som trengte øyeblikkelig hjelp. Før første tur var over, bodde det 10 barn i det nye huset sammen med Claude og hans kone Claudine.

I april 2012 var grunnmuren til det første huset på barnehjemmet oppe, men det trengtes ytterligere 200.000 kroner og det skulle gå ett år før første etasje i det nye barnehjemmet stod ferdig.

I dag hjelper New Chance 130 barn, hvorav 65 av dem bor på senteret. 

Det er ingen i New Chance i Norge som mottar lønn for arbeidet. Vi er derfor helt avhengige av giverglade støttespillere, faddere og ildsjeler som bidrar og hjelper oss på andre måter. 

New Chance barnehjem

Huset er ferdig

Huset vårt er endelig ferdig, bare noen småting som mangler inne. Det har blitt superfint og har god plass til alle barna på senteret. Neste prosjekt som står for tur nå er «spisesal». Dette bygget vil også bli brukt som lekseplass, og til opplæring i søm og trearbeid. Det gleder vi oss masse til å få på plass. 

Finansiering

Byggingen og drift av senteret skal finansieres ved hjelp av faddere, bidrag, innsamlede midler fra loppemarked og flaskeinnsamlinger samt  Dugnadsturer. Les også mer under fanen  Hjelp oss.

Hvorfor Kongo

Seksualisert vold mot kvinner og jenter er dessverre et omfattende problem i Øst Kongo, og det er et enormt behov for hjelp. Måten det føres krig på går som oftest ut over barn og kvinner. Det er veldig vanlig at familier splittes og jages på flukt, ofte med resultatet at barna ikke finner tilbake til sine foreldre.

 

Barn i slike situasjoner blir lette offer for soldaters umenneskelige behandling. De som er heldige overlever og blir funnet, for så å bli levert til et barnehjem, som New Chance. De ansatte på New Chance jobber kontinuerlig for å finne tilbake til foreldrene til de forlatte barna. Noen ganger finner de dem og familien kan gjenforenes, andre ganger finner de en trist skjebne.

Les mer om Kongo her

bottom of page