top of page

Bli firmasponsor!

Er ditt firma på søken etter å kunne støtte et godt formål som jobber bredt innenfor

FNs bærekraftsmål?

Visste du at New Chance jobber innenfor alle 17 bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Du kan lese mer om de 17 bærekraftsmålene her: FN

Alle ikoner plansje RGB_bokmål.png

Hos oss kan du være trygg på at din støtte når frem.

Du kan enkelt sjekke hvor mye av støtten som kommer frem her: Innsamlingskontrollen

Hos oss går nesten hele bidraget ditt til formålet. (Utgifter vi har i dag er i hovedsak revisor og vekslingsgebyr).

Gjennom en av våre sponsorpakker bidrar du økonomisk til å hjelpe foreldreløse barn i Nord Kivu, DR Kongo. Pengene går blant annet til å etablere fosterfamilier med sterkere økonomi, slik at familiene kan prioritere skolegang og helsetilbud til barna. Familiene bor da i vår egen landsby "New Chance Village". Der gir vi familiene mulighet til å leie en rimelig bolig mot at de blir fosterforeldre for et barn. De vil også ha muligheter til å leie markedslokaler, noe som gir dem økte inntektsmuligheter.

New Chance vil hjelpe våre fosterbarn og våre fosterforeldres egne barn med skolegang.

New Chance jobber innen følgende felter:

- Utdanning

- Helse

- Rent vann

- Energi/Vann/sol

- Plastgjenvinning

- Bevaring av regnskogen

- Infrastruktur

Kunne ditt firma tenke seg å støtte vårt viktige arbeid i Kongo?

Vi har valgt å dele opp sponsorpakkene i tre ulike pakker slik at alle bedrifter har mulighet til å støtte vårt arbeid, liten som stor.

- Ambassadør:

Som "Ambassadør" velger du å støtte oss med et årlig beløp på 50.000,- eller mer.

Gode muligheter for å involvere deg i prosjektet og oss i deres bedrift.

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en presentasjon av firma samt bilde og logo. I tillegg vil du få din logo i vår "foter" nederst på siden/undersider.

Som Ambassadør vil du også få din logo på våre flyers.

- Sponsor:

Som "Sponsor" velger du å støtte oss med et årlig beløp mellom 20-49.000,-

Gode muligheter for å involvere deg i prosjektet og oss i deres bedrift.

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en presentasjon av firma samt bilde og logo.

- Støttesponsor

Som "Støttesponsor" velger du å støtte oss med et årlig beløp mellom 5-19.000,-

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en kort presentasjon av firma og logo.

bottom of page