Helse - Utdanning - Utvikling

Om New Chance

New Chance Foundation ble stiftet i mars 2010 og er en humanitær stiftelse som støtter og driver et barnehjem utenfor Goma i det krigsherjede landet DR Kongo. New Chance har i flere år jobbet med å bygge opp et senter som etter hvert skal kunne gi plass til hele 500 barn i landsbyen Mobambiro, 26 kilometer fra Goma.

 

Senteret er ment for barn som er offer for krigshandlingene i Goma. Dette er barn som har fått  HIV, flere har blitt seksuelt misbrukt og mange er blitt foreldreløse.

I andre rekke skal stiftelsen gi ungdommer i Goma utdanning og opplæring i yrkesfag. Dette for å sikre dem bedre muligheter når de skal ut og klare seg selv.

Senteret skal i hovedsak drives av personer som tidligere har vært i lignende situasjoner og fått hjelp. Derfor navnet «New Chance». Dette gir dem muligheten til selv å hjelpe.

 

Vår visjon: ”New Chance skal gi barn i Kongo trygghet og mulighet til en bedre fremtid”

Muligheten til en bedre fremtid

FRIVILLIG ARBEID OG FELLES INNSATS

Det er ingen i New Chance i Norge som mottar lønn for arbeidet. Vi er derfor helt avhengige av giverglade støttespillere, faddere og ildsjeler som bidrar og hjelper oss på andre måter.

Det sitter 4 personer i styret, og vi har mange ildsjeler som jobber hardt for oss. Ryggraden i New Chance er alle våre faddere, samt de som på forskjellige måter støtter oss økonomisk, og ikke minst våre engasjerte frivillige hjelpere.

 

Vi er heldige som har flere frivillige som jobber sammen med oss for å hjelpe barna våre i Kongo. Noen baker kaker til loppemarkeder, andre stiller opp som selgere og noen bruker sine posisjoner og nettverk til å skape kontakter som senere kan komme oss til hjelp.

Alle jobber forskjellig, men med ett felles mål: Hjelpe flest mulig barn i Kongo. New Chance er kjent for høy utnyttelse av våre innsamlede midler. Hele 97% av midlene går direkte til formålet.

Les mer om nøkkeltall og regnskap hos Innsamlingskontrollen her.

FLASKEINNSAMLING

 

En av aktivitetene våre er innsamling av tomflasker. Med jevne mellomrom samler vi inn tomflasker fra privatpersoner, grupper, foreninger og bedrifter som ønsker å hjelpe oss og har satt til side tomflasker som det ellers kan være ganske mye heft med å pante selv.

 

Ønsker du/ dere å bidra med tomflasker kan dere enten sette flasker til side og levere til oss under innsamlingen, eller vi kan komme å hente dem hos dere, eller utenfor dersom ingen er hjemme. Registrer deg HER dersom du ønsker å bidra i flaskeinnsamlingen.

Følg oss på facebook for nærmere informasjon om når vi har flaskeinnsamling.

 

LOPPEMARKED

 

Loppemarked er nok en aktivitet vi gjennomfører for å samle inn penger til barna i Kongo.

Med jevne mellomrom arrangerer vi et større loppemarked med mye spennende lopper, samt mini-kafè med salg av kaker, lapper, brus og kaffe.

Vi trenger alltid nye lopper. Her kan du enten benytte anledningen til å få ryddet opp i gamle klær eller ting du har liggende på loftet eller i bod/garasjen. Eller du kan komme og gjøre noen skikkelige kupp under selve loppemarkedet. Har du lyst å levere lopper til oss eller bidra på andre måter ved å lage kake, stå i café, m.m.??

Ta gjerne kontakt med oss.

Ryggraden i New Chance er våre engasjerte frivillige hjelpere og vi har alltid bruke for flere.

Følg oss på facebook for nærmere informasjon om når vi har loppemarked.

Vil du vite mer om hva pengene går til: Les mer under «Våre prosjekter»

Helse - Utdanning - Utvikling

KONGO'S HISTORIE

 

Det kongolesiske folks historie er en lang fortelling om undertrykkelse, nød, urettferdighet, krig og fattigdom. I tillegg til hutu-tutsi-konflikten har krigen i stor grad dreid seg om å få kontroll over naturressurser i østlige Kongo. Siden krigen startet i august 1998, har rundt 5,5 millioner mennesker mistet livet i kamper eller som konsekvens av krigen, som ofte referert til som Afrikas første verdenskrig.

 

Den væpnede konflikten er karakterisert av store mengder interne flyktninger, humanitære kriser og systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Strategisk bruk av voldtekt og annen seksualisert vold i tillegg til bruk av barnesoldater er svært utbredt. I mange områder i østlige Kongo lever befolkningen fremdeles i konstant redsel for plyndring, voldtekt og bortføring.

Konflikten eskalerer fortsatt med jevne mellomrom, og siden januar 2009 har den nasjonale hæren gjennomført tre ulike militæroperasjoner. Krigen er med andre ord ikke over. Flere ganger har det vært kamper mellom FN styrker og opprørere i østlige Kongo. Titusener av mennesker er drevet på flukt, og det er rapporteres stadig om voldtekter, drap og bortføring av sivile.

Goma er provinshovedstad i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo, med et innbyggertall på cirka 1 million innbyggere. Byen ligger ved bredden av Kivusjøen, som danner grense til nabolandet Rwanda.

Nettopp beliggenheten tett ved Rwanda medførte at Goma er et svært belastet område. Flere ganger har det vært kamper mellom FN styrker og opprørere i østlige Kongo.

Området er nå rolig og FN er meget synlig i denne regionen. Barnehjemmet vårt ligger kun 100m fra FN Basen.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Instagram Social Icon
  • Snapchat Social Icon

New Chance Foundation

Telefon: +47 46 58 88 53

Epost: post@newchancefoundation.no

Organisasjonsnummer 996080994

 

© 2019 New Chance Foundation