top of page

Våre prosjekter

I tillegg til å drifting og videre bygging på barnehjemmet vårt arbeider vi i New Chance med flere prosjekter både for å samle inn midler og ikke minst bedre hverdagen for barna i og omkring senteret.

Vi er nå i full gang med å etablere en barneskole for 250 elever som skal stå klar til høsten 2019.

Ønsker du å støtte et av følgende prosjekter som er listet opp nedenfor, så kan du gjøre det på 2 måter.

Engangs direkte støtte med kort, eller Vipps og månedlig støtte via Avtalegiro.

Uansett hva du velger så kan du være sikker på at hele 97% av innsamlede midler kommer formålet tilgode.

Tusen takk for at du velger å støtte vårt arbeid i Kongo.

Kannik Barneskole Mubambiro Kongo

2019-03-18 08.06.10.jpg

Januar 2019 fikk vi bevilget støtte til etableringen av vår egen Barneskole i Mubambiro. Støtten til byggingen fikk vi fra en annen stiftelse. Selve driften av skolen blir et samarbeidsprosjekt med Kannik Skole i Stavanger.

 

Barneskolen skal gi skoleplass til 250 elever.

Elevene på skolen blir barna fra senteret og andre barn som av en eller annen grunn ikke får gått på skole.

Det være seg gatebarn, barn i store familier hvor foreldre ikke har råd til å sende alle på skole, barn med spesielle behov og tilrettelagt opplæring.

Vi er veldig stolte av å kunne etablere denne skolen og det åpner opp for at vi endelig kan bidra til å løse konflikten i Kongo, og ikke bare drive brannslukking. Kunne du som Kannik tenke deg å støtte dette prosjektet?

Internett

Vi har nå etablert Internett for befolkningen i Mubambiro. Mange av oss ser på Internett som en selvfølge. Internett har i løpet av kort tid endret vår hverdag totalt. Internett gjør avstanden mellom mennesker mindre slik en kan stå sammen mot urettferdighet og bidra til at enkeltmennesker blir hørt. Gjennom Internett blir informasjon spredd, som igjen gir muligheter til å belyse situasjonen menneskene lever i. Internett skaper også arbeidsplasser, og vil gjøre Mubambiro attraktiv for nye bedrifter.

Ved noe så enkelt som å sette opp en Internettmast vil folket få en mye større uavhengighet og mulighet til å påvirke sin egen fremtid.  

Bli med oss å bygge opp den lille landsbyen vår, Mubambiro, og gi befolkningen muligheten til å skape nye arbeidsplasser og en bedre fremtid.

 

 

Pengene vi samler inn går uavkortet til drift og løpende utgifter til tele-leverandøren Airtel.

Vannkraft

Mubambiro er en liten landsby, som i mange år har vært utsatt for kamper mellom regjeringssoldater og rebeller. Folket her er svært fattige. Strøm er en utrolig viktig del av arbeidet med å bygge opp infrastrukturen.

Vi har nå bygget ferdig vannkraftverket og forsyner senteret og landsbyen med strøm.

Kraftverket trenger kontinuerlig vedlikehold, og vi ønsker også å utvide anlegget slik at vi kan begynne å bruke strøm til matlaging. På den måten sparer vi miljøet og det blir mye bedre inneklima på kjøkkenet for de ansatte. I dag fyres det med kull og ved.

 

Vi håper på hjelp fra dere slik at vi kan holde dette prosjektet i kontinuerlig drift.

RENOVASJONSPROSJEKT

Forsøpling er en stor utfordring i Mubambiro-området. Det finnes i dag ingen form for innsamling eller gjenvinning av avfall. Det meste av søppelet bare brennes eller blir liggende. Plastavfall er en spesielt stor utfordring.

 

I den forbindelse ønsker vi derfor å få på plass en innsamlingsordning lokalt i området. Med ganske begrensede midler vil det være mulig å lønne lokalbefolkningen for å samle inn plastavfall. Dette vil både bidra til en renere miljø og samtidig kunne arbeidsplasser.

Drømmen vår er å etablerer et resirkuleringssenter hvor vi kan ta imot plast å resirkulere den til plastpellets, som igjen kan brukes om igjen.

Vi er ennå i planleggingsfasen på dette prosjektet og ønsker å samle støtte og kunnskap. 

Kunne du, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å involvere seg/sponse et slikt prosjekt?

Kostnaden for et slikt anlegg er estimert til ca 150.000,-

Et slikt anlegg vil skape mange nye arbeidsplasser, og samtidig være med å løse plastproblemet i området vi jobber i.

Sykehus!

New Chance Sykehus

2019-03-16 12.32.21.jpg

I Kongo er helt elementær helsehjelp noe som er få forunt. Har du ikke penger til mat har du ikke råd til sykehus. De lokale sykehusene som finnes mangler ofte helt elementært utstyr, som håndsprit. Barn kan dø av sykdommer og skader som kunne vært behandlet hvis sykehusene hadde riktig utstyr og familien råd til å betale for det. Malaria er en utbredt sykdom i Kongo som til sammen i Afrika dreper et barn per minutt (https://www.unicef.no/malaria). Behandlingen er enkel og barn kan reddes! Vi hjelper flere familier med sykehus regninger, men ønsker å gjøre mer.

 

Vi har nå startet et lite lokalt sykehus som tilbyr gratis legetjenester til dem som har behov for det.

Sykehuset trenger kontinuerlig støtte da vi ønsker å tilby hjelpen gratis. Løpende utgifter til medisiner og lege dekkes av donasjoner fra givere i Norge.

Rent vann!

IMG_20180722_163123.jpg

I Norge er rent vann en selvfølge, men i Kongo er rent vann mangelvare.

Har du penger så kan du kjøpe rent vann på flasker, noe som er forbeholdt en veldig liten del av befolkningen.

New Chance ønsket å gjøre noe med dette og har nå etablert vannrenseanlegg på senteret vårt. Det er montert en krane utvendig og en krane inne på senteret. Befolkningen i landsbyen kan nå derfor nyte rent drikkevann.

Vi ønsker å rette en stor takk til Klart Vann, som var med å sponset deler av anlegget.

 

Tusen takk for alle donasjoner vi fikk inn for å gi befolkningen i landsbyen rent vann.

Vi har valgt å ha dette som et pågående prosjekt da vi ønsker å utvide tilbudet samt dekke utgifter til nye filtre og UV-lamper.

bottom of page