top of page

Våre prosjekter

I tillegg til å drifting og videre bygging på barnehjemmet vårt arbeider vi i New Chance med flere prosjekter både for å samle inn midler og ikke minst bedre hverdagen for barna i og omkring senteret.

Internasjonalt samarbeid ved Kannik Skole i Stavanger

Kannik Skole i Stavanger har i valgfagene Internasjonalt samarbeid og Innsats for andre lært om New Chance og situasjonen i Kongo.

I begynnelsen for 3 år siden så var det 1 klasse, nå er det 4 klasser. Valgfagene er veldig populære og de øker i antall elever hvert år. Elevene engasjerer seg også utover valgfagene. Dette av egen fri vilje. De baker og har kakesalg i storefri, dette har resultert i at de nå har eget fadderbarn ved skolen. Fadderbarnet deres heter Bahati, og han har en veldig sterk historie.

Vi er veldig stolt over samarbeidet med Kannik, og håper med tiden at vi kan få et slikt samarbeid med andre skoler. Kunne din skole tenke seg et samarbeid med New Chance? Ta kontakt med oss! 

Vi har lærere ved Kannik som gledelig er med og hjelper dere å komme i gang. Kannik skole har utviklet et helt eget undervisningsopplegg rundt disse fagene, hvor New Chance og arbeidet vi gjør i Kongo er en sentral rolle i pensumet. Videre får elevene mulighet til direkte kontakt med barnehjemmet, samt direkte kontakt med oss i stiftelsen hvor vi også kommer på skolebesøk flere ganger i løpet av skoleåret.

 

Link til film:  https://vimeo.com/186177891

Morten Abel holder minikonsert og deltar i arbeidet til New Chance på Kannik Skole!

Morten Abel deltok under en presentasjon vi i New Chance hadde for elevene på Kannik Skole i Stavanger. Her fremførte han sin helt nyeste låt "Godt Nytt År"

I September 2016, ble Morten Abel med oss til Kongo for å oppleve arbeidet New Chance gjør. Morten likte veldig godt vår måte å jobbe på og vi er veldig takknemlig for at han nå har knyttet tettere bånd til New Chance som fadder og "ambassadør". 

Barn hjelper barn - et prosjektsamarbeid mellom Lura SFO og New Chance.

Denne filmen er et resultat av prosjektet "Barn hjelper barn", som er et prosjektsamarbeid mellom Lura SFO og New Chance. Kunne din skole tenke seg til å starte et slikt prosjekt så er det bare å ta kontakt med oss i New Chance

bottom of page