top of page

Solidaritetsaksjon for din skole/sfo

Vi i New Chance hjelper dere gjerne med å komme igang med deres egen solidaritetsaksjon.

Vi har lang erfaring fra egne aksjoner og aksjoner i samarbeid med skoler og andre organisasjoner.

Nedenfor er en film fra vår flaske-innsamlingsaksjon utført av valgfaget Internasjonalt samarbeid ved Kannik Skole.

NRK Kannik.png
play.png

Forslag til fremgangsmåte:

1. Sett av dato til aksjonen og ta kontakt med oss i New Chance for å avtale et foredrag. Vi holder elevforedrag og foredrag for lærere.

New Chance er etablert i Sandnes og vi har derfor bare mulighet for personlig oppmøte ved skoler i Rogaland.

Er din skole utenfor Rogaland, ta kontakt så kan vi se på alternative løsninger. Sammen finner vi ut av det.

2. Velg hvilket prosjekt dere ønsker å støtte. Full oversikt over prosjekter finner du under Prosjekter i hovedmenyen.

3. Velg så hvilken type aksjon dere ønsker å ha, her er det bare å bruke fantasien. Vi hjelper selvfølgelig til med å tilrettelegge for aksjonen. Vi har listet opp noen forslag til aksjoner under Andre aksjoner i hovedmenyen.

 

4. Bestill eventuelt materiell til din aksjon/alternativt last ned inne på den aktuelle aksjonen.

 

5. Etter endt aksjon setter dere pengene inn på vår konto, og vi kommer til skolen for å fortelle om hvilken forskjell denne aksjonen har gjort. Ved endt semester kommer vi for å vise film fra arbeidet vårt og film fra omfanget av hjelpen fra dere.

bottom of page