top of page

Våre sponsorer!

Er ditt firma på søken etter å kunne støtte et godt formål som jobber bredt innenfor

FNs bærekraftsmål?

Viste du at New Chance jobber innenfor alle 17 bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Du kan lese mer om de 17 bærekraftsmålene her: FN

Alle ikoner plansje RGB_bokmål.png

På denne siden vil vi presentere våre firmasponsorer fortløpende.

Vi har nylig lansert denne muligheten å støtte vårt arbeid og er derfor veldig spent på hvem som blir de første til å få sitt firma på våre sider.

Kanskje det blir ditt firma?

Vi har valgt å dele opp sponsorpakkene i tre ulike pakker slik at alle bedrifter har mulighet til å støtte vårt arbeid, liten som stor.

- Ambassadør:

Som "Ambassadør" velger du å støtte oss med et årlig beløp over 50.000,-

Dine muligheter for å involvere deg, og oss, er da ubegrenset.

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en presentasjon av firma samt bilde og logo. I tillegg vil du få din logo i vår "foter" nederst på siden/undersider.

Som Ambassadør vil du også få din logo på våre flyers.

- Sponsor:

Som "Sponsor" velger du å støtte oss med et årlig beløp mellom 20-49.000,-

Dine muligheter for å involvere deg, og oss, er da ubegrenset.

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en presentasjon av firma samt bilde og logo.

- Støttesponsor

Som "Støttesponsor" velger du å støtte oss med et årlig beløp mellom 5-19.000,-

Dine muligheter for å involvere deg, og oss, er da ubegrenset.

Vi stiller gjerne opp og har foredrag for deres ansatte, i tillegg til at vi fronter ditt selskap ut i våre kanaler. Du vil bli lagt inn på vår oversikt over sponsorer, med en kort presentasjon av firma og logo.

bottom of page